Ga naar hoofdinhoud

Colofon

Incosi Collections
Eigenaar: Janneke WIjma

Vestigingsadres:
Mulderstraat 21, 5855 CD, Well
Telefoonnummer: 0478 – 56 21 25
Bgg. 0646590622

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info(at)incosi.com

KvK-nummer: 61828009
Btw-nummer: NL166381251B01

Geschillencommissie
Mocht een klacht naar jouw mening niet adequaat door ons opgelost c.q. verwerkt worden, dan heb je als consument de mogelijkheid de klacht/geschil in te dienen bij de Geschillencommissie (www.sgc.nl).

Branchegarantie

  1. Thuiswinkel.org staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Thuiswinkel door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Thuiswinkel.org aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Thuiswinkel.org een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
  2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Thuiswinkel.org en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Thuiswinkel.org. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Thuiswinkel.org, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Thuiswinkelwaarborg certificaat

Europese Online Geschillenplatform (ODR)
Indien je een probleem met producten of diensten hebt die online zijn aangekocht, kun je via de ODR een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. Je kunt hier alleen gebruik van maken als je in de EU woont en de ondernemer ook in de EU is gevestigd. Je bereikt de ODR via deze link.

Hier vind je tevens de Algemene Voorwaarden van Incosi Collections.