Ga naar hoofdinhoud

Klachtafhandeling

Heb je een klacht of een vraag over onze producten of dienstverlening, dan kun je het volgende doen om ons op de hoogte te stellen:

– via het contactformulier
– telefonisch via 0478 – 56 21 25 tijdens openingstijden (werkdagen van 9.00 t/m 17:00 uur)
– Schriftelijk per brief t.a.v.
Incosi Collections
Mulderstraat 21
5855 CD Well

Wij zullen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht reageren.

Het is raadzaam om een klacht goed te omschrijven en deze daar waar mogelijk te voorzien van foto’s die het probleem duidelijk in beeld brengen.
Een klacht is gegrond indien deze niet veroorzaakt wordt door:
– foutieve montage/behandeling
– beschadiging door opzet/nalatigheid
– foutief gebruik c.q. nalatig onderhoud
– normale slijtage

Geschillencommissie
Mocht een klacht naar jouw mening niet adequaat door ons opgelost c.q. verwerkt worden, dan heb je als consument de mogelijkheid de klacht/geschil in te dienen bij de Geschillencommissie (www.sgc.nl).

Europese Online Geschillenplatform (ODR)
Indien je een probleem met producten of diensten hebt die online zijn aangekocht, kun je via de ODR een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting. Je kunt hier alleen gebruik van maken als je in de EU woont en de ondernemer ook in de EU is gevestigd. Je bereikt de ODR via deze link.

Garantie
De wettelijke garantie is van toepassing. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat een consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. De standaard garantietermijn bedraagt 1 jaar – onverlet de wettelijke rechten – na leverdatum. Na melding zullen wij de klacht in behandeling nemen en deze beoordelen op basis van de aangeleverde informatie. Daar waar nodig zullen wij eventueel aanvullende informatie opvragen (bijv. foto’s). Indien de klacht gegrond is, zullen wij een passende oplossing aandragen.

Incosi Collections
E-mail: info (at) incosi (dot) com
Mulderstraat 21
5855 CD Well
Telefoon: +31(0)-478 56 21 25

Wil je meer over de achtergrond van Incosi Collections weten? Je leest het hier.